نياز
۱۳۸۱/٥/٢۸
اولين
بالاخره بعد از دو سه ماه وسوسه شدن و کلنجار رفتن با خوب و بدهای اين قضيه، تصميم گرفتم يک وبلاگ درست کنم. اميدوارم بتوانم مرتب در آن بنويسم و تجربه موفقيت آميزی از کار در بيايد. من مادرم، مترجمم و در جنوب ايران زندگی می کنم.

Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]