نياز
۱۳۸۱/٦/٦
 
دوتا لينک زير ايراد داشت که درستشان کردم. فعلا خيلی روی دور نوشتن نيستم ببخشين. اميدوارم فردا حال و روزم بهتر باشه. البته ربطی به قضيه عراق و تلفن مادرم ندارد، نگران نشين. تا فردا.
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]