نياز
۱۳۸۱/٦/۱٠
 
فکر کنم بالاخره موفق شدم عکس شهريار رو بگذارم اين جا. شهريار پسر دوساله منه. اين هم عکسشه بعد از برگشتن از سلمونی.

باز هم ممنون از سوگند عزيز که boomspeed رو به من معرفي كرد و تونستم عكس شهريار رو اون جا ذخيره كنم تا اين جا ظاهر بشه
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]