نياز
۱۳۸۱/۸/۱۸
 
جماعتی که نظر را حرام می گويند
نظر حرام بکردند و خون خلق حلال


همين...
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]