نياز
۱۳۸۱/٩/۱٠
 
ظاهراْ علاقه من به موهام نبايد خيلی زياد باشه چون بعد از اين که سر زدم به نوشی و جوجه هاش رفتم سراغ گذر و خبر وحشتناکی راجع به کودک آزاری خوندم و بعد هم رفتم سراغ زنان ايران و ديگه حسابی کلافه شدم. اما خوشبختانه همون موقع يک جوون برام پیغام زد. من معمولاً جواب کسانی رو که نمی شناسم با چت نمی دم ولی این جوون یک آی دی خیلی جالب داشت که معلوم بود آدم حسابیه. چه خوب شد که جوابش رو دادم و شروع کردیم گپ زدن. وقتی می بینم یک نفر تو سن 21 سالگی این قدر مطلعه کیف می کنم. حالم خوب خوب شد. تو رو خدا اگه کسی از اعضای گروه این جا رو می خونه برای من پیغام بذاره بفهمم اون نامه ای که از پارسیمیل زدم قابل خوندن بود یا نه.
مرسی
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]