نياز
۱۳۸۱/٩/۱۳
 
یاهو درست شد! هورا!!! و یک چیز جالب دیگه: گامزنمون رو هم آوردن. از این چشم شور مفید من کیف می کنید؟ فکر می کنم پنجاه تا نامه نخونده از طرف گروه داشتم. دیگه آخراشم. تموم که شد دوباره میام این جا می نویسم. خیلی خوشحالم...
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]