نياز
۱۳۸۱/٩/۱٧
رشد ديگ
ما يک سری ديگ استيل داريم در سه اندازه و من بيشتر از اندازه کوچيک و متوسطش استفاده می کنم. امروز برای جوشوندن ماکارونی هايی که واسه کاسرول تن لازم داشتم ديگ بزرگه رو آوردم. بعد از نهار سارا وايساده بود ظرف ها رو می شست و شهريار اومد توی آشپزخونه. به سارا گفت: «اجازه هست من اين جا رو تميز کنم؟» (با اسکاچ کفی سينک رو می سابه. چه شوهر نازنينی می شه اين پسر من!) سارا گفت اين جا هنوز پره، وقتی خالی شد بيا تميز کن. شهريار هم نگاه انداخت ببينه سينک با چی پر شده. ديگ بزرگ رو که ديد از عمه اش پرسيد: «اين بزرگ شده؟!!!» طفلک از بس ديگ کوچولوها رو ديده فکر کرده بود اونا رشد کردن شدن اين ديگ گندهه بردمش دم کمد ديد ديگ کوچيکا سر جاشونن تا حرف ما باورش شد!
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]