نياز
۱۳۸۱/۱٠/۳
وبلاگ گروه یاهومون
برای گروه والدین ایرانی که تو یاهو داریم یک وبلاگ گروهی درست کرديم. دو نفر در آن واحد مسئولشن و هر دو هفته يک بار يک نفرشون عوض می‌شه. بحث‌های مربوط به بچه‌داريه، اعم از مباحث جسمانی و روحانی! هنوز ثبت نشده تو فهرست کاربران.
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]