نياز
۱۳۸۱/۱٠/٢٦
 
تس دوربرويل ديگه به آخراش خيلي نزديک شده. تس آلک رو کشته و پيش انجل اعتراف کرده. حالا ديگه خوندن برام مشکل شده. خيلي درد داره زندگي تباه شده بي برگشت... حتي اگه فقط توي داستان باشه.
عوضش ديشب نگار تا خدا مي‌دونه کي بيدار نشست و هکلبري فين رو شخصاْ تموم کرد! من که دوازده و نيم خوابيدم خانمي هنوز بيدار بود و شهريار هم قبل از خواب توصيه شو کرده بود: بذار گاگا کتاب بخونه، باشه؟ هه هه فسقلي چه پارتي خواهرش شده. من هم گذاشتم. نتيجه‌اش اين شد که نگار تا يک ربع مونده به دوازده ظهر گرفت خوابيد. سر نهار و قبل از رفتن به مدرسه برام تعريف کرد که کتاب تموم شده. باورم نمي‌شد. آخه تازه وسطاش بوديم! از مارک تواين خيلي خوشش اومده. متاسفانه من از کتاب‌هاي ترجمه شده‌اش فکر کنم فقط يکي ديگه رو اين جا دارم. بقيه‌اش يا تهرانه و پيش اين و اون يا از اصل خودم هم از کتابخونه مدرسه امانت گرفته بودم و خونده بودم و نداشتمش. بقيه‌اي هم که دارم انگليسيه. با اين سرعتي که انگليسي نگار پيشرفت مي‌کنه احتمالاْ تا سه سال ديگه مي‌تونه بخوندشون. امروز بهش خبر دادم که جلد پنجم هري پاتر ماه خرداد در انگلستان و آمريکا منتشر مي‌شه. اولش خيلي ذوق کرد اما بعد که فهميد تا ترجمه بشه و توزيع بشه احتمالاْ مي‌شه يک سال و نيم ديگه دماغش سوخت. خودش هم مشتاقه که زودتر انگليسيش عالي بشه و بتونه بدون واسطه کتاب‌ها رو بخونه.
هروقت فکر چندسال ديگه خودمون و بچه‌ها رو مي‌کنم اول ته دلم مي‌لرزه که اصلاْ هستيم؟ با اين اوضاع و احوال قاراشميش منطقه دائم دلم خالي مي‌شه. ديروز داشتم تو آشپزخونه به قول مادرم رتق و فتق امور مي‌کردم و راديو هم مطابق معمول روي سرويس بين‌المللي بي‌بي‌سي روشن بود. ساعت قصه کوتاهش بود. برام خيلي جالب بود قصه‌اي که پخش کرد. قصه کاملاْ ضدآمريکايي بود و خيلي روشن به تمايلات آمريکا براي سيطره و اون هم سيطره نظامي بر جهان حمله مي‌کرد. از ايران اگه مي‌شنيدم باورم نمي‌شد ولي اين روزها از راديوهاي ديگه (بي‌بي‌سي و فرانسه) شنيدم که آلمان بيشتر از هر کشور اروپايي با حمله آمريکا به عراق مخالفه و مردمش هم همين طور. ياد خانواده تيبو مي‌افتم و دسته‌بندي کشورها قبل از وقوع جنگ جهاني اول. اصلاْ وقتي آلمان موضع قاطعي مي‌گيره من همه‌اش فکر مي‌کنم الانه است که جنگ جهاني راه بيفته! جاي ه.گ. خالي که به ريشم بخنده. اه که چه قدر از جنگ بدم مياد.
Niaz

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]