تزم در مورد جرج الیوته، تحلیل آرکی تایپی رمان های جرج الیوت. فصل اولم راجع به اولین رمانش بود: آدام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
«چطور است که بچه‌ها این قدر باهوش و بزرگ‌ها این قدر احمقند؟ حتماْ کار تحصیل است!» - الکساندر دوما تعطیلی برف ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 20 بازدید
دوستم یک سایت فوق‌العاده معرفی کرد که دیروز جفت بچه‌ها رو عضوش کردم و هردو هم خوششون اومد. این سایت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 21 بازدید
بهه. کلی نوشتم وقتی زدم روی ارسال مطلب و بازسازی وبلاگ همه‌اش پرید! خوب سعی می‌کنم دوباره بنویسم: اووووه واقعاْ از ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
9 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
3 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
11 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
17 پست
دی 82
14 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
11 پست
مهر 82
17 پست
شهریور 82
19 پست
مرداد 82
15 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
16 پست
اسفند 81
12 پست
بهمن 81
5 پست
دی 81
15 پست
آذر 81
22 پست
آبان 81
21 پست
مهر 81
15 پست
شهریور 81
18 پست
مرداد 81
5 پست
رمان
1 پست
مالزی
1 پست