بالاخره يک راه حل به فکرم رسيد اون هم اين که رفتم توی پارسيميل و از اون جا يک نامه بلند بالا برای گروه والدين ايرانی نوشتم. حالم بهتر شده بود اما حالا که دوباره دارم سعی می کنم مچ ياهو رو بخوابونم حس می کنم دلم می خواد دونه دونه موهام رو بکنم! عينکم قراره عصری حاضر بشه. به قول مامانم الهی فال باجی راست باشه.
ترمه خانم، موساکا يک غذای خوشمزه يونانيه که يک کم به يتيمچه خودمون شباهت داره اما يتيم نيست و گوشت داره! اگه خواستين بنويسين که دستورش رو اين جا بگذارم.
خودم که دل و دماغ ندارم برم يک کم وبلاگای ملت رو بخونم بلکه موهام نجات پيدا کردن.b.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید