شديداْ عصبانيم. a.gif از اين هم بيشتر. ياهو حرصم رو در آورده. صبح نيمساعتی درست شده بود که ديگه وقت کار با اينترنت نبود و بايد می رفتم سراغ کارهای خونه و بچه ها. نشد به بيشتر از چندتا از پيغام های گروه جواب بدم و نشد همه رو بخونم. الان هم که می بينم دوباره هم ياهو ميل و هم ياهو گروپس برام پشت چشم نازک می کنن. از طرف ديگه با يکی از اعضای گروهمون دارم چت می کنم نوشته اعضا از روند این چندروزه گروه ناراضين و می خوان بيشتر راجع به بچه ها صحبت بشه تا هر چيز ديگه. حق هم دارن و سرانگشتام داره می خاره که برم يک عالمه چيز اون جا تایپ کنم اون وقت اين ياهوی مسخره ااااااه e.gif
برم چندتا نفس عميق بکشم برگردم.
فعلاْ

/ 0 نظر / 6 بازدید