زياد وقت ندارم. بايد پسرم شهريار رو بيدار كنم كم كم سرحال بياد كه نيم ساعت ديگه با باباش بره سلموني. موشولي موهاش بلند شده 1.gif چه قدر كچل بود وقتي به دنيا آمده بود. البته نگار كم مو تر بود. حالا جفتشون خوب شدند. يك عالمه حرف دارم كه بزنم. فكر كنم بهتره بگذارم براي ظهري.
عجالتا يك سر به اين سايت ايراني آموزش زبان انگليسي بزنيد.

/ 0 نظر / 6 بازدید