گذر لطف کرده بود و برام يادداشت گذاشته بود در مورد خوندن ياد گرفتن بچه. نگار که هم خوندن و هم رياضی رو در حد کلاس اول قبل از رسيدن به دبستان ياد گرفته بود، در مورد نوشتن هيچ مشکلی پيدا نکرد الا اين که خطش بد بوده و هست که از اون لحاظ به من رفته. دلارام حتماْ می تونه با اضافه کردن تجربه خودش در مورد متين اين موضوع رو بيشتر بسط بده که بشه نتيجه گيری بهتری کرد. يک نکته ديگه انشای نگاره که هميشه با کليشه ها دنيايی فاصله داره و غالباْ منو متعجب می کنه يا می خندونه. فکر می کنم اين بازتر شدن فکر بچه هم ارتباط مستقيمی داشته باشه با اين که چه قدر قدرت کسب اطلاعات داشته باشه. آيا مجبوره محدود باشه به تلويزيون و صحبت های اطرافيان و کتابهايی که احياناْ براش می خونن يا اين که می تونه خودش مطالب خوندنی رو انتخاب کنه، توی اينترنت بگرده، دوست مکاتبه ای داشته باشه و غيره. از کلمات قصار مادرشوهرم يکيش رو خيلی دوست دارم که می گه به بچه آزادی بده و ازش مسئوليت بخواه. البته آخر صحبتم ديگه ربطی به سوال گذر عزيز نداشت! گريز زدم به صحرای کربلا...

/ 1 نظر / 6 بازدید
گذر

ممنون از انتقال تجربه هات .با اين حساب پس بايد كم كم شروع كنم